Bild av Tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman

Lena Karlsson Engman klippte bandet så Umeåborna kan börja använda bron.

Lena Karlsson Engmans tal

Välkommen hit till öppningen av Lundabron, trevligt att ni är många som hittat hit i dag.

Lundabron är en av många efterlängtad bro som knyter ihop västra stadsdelarna med Tegssidan. Kostnadsutvecklingen blivit mycket bekymmersam för oss att hantera. En rad faktorer ligger bakom.

Men jag vill också vara tydlig med att Lundabron är ett extremt undantag. De allra flesta av kommunens övriga projekt som avslutats under året klarar budget med god marginal. Att dessa projekt avslutats med överskott ger utrymme att hantera också underskott, inom Tekniska nämndens investeringsram. Vår bedömning är att inga andra delar av kommunens verksamhet eller investeringar kommer att påverkas.

För i dag är jag glad att kunna säga ”Nu öppnar vi Lundabron för allmänheten!”

Bron är efterlängtad av många Umeåbor, den knyter ihop väst på stan med Teg och blir ett smart och smidigt alternativ för arbetspendling till fots eller med cykel över älven. Den kommer också att binda ihop två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och Strandpromenaden, till en trevlig slinga på 3,6 kilometer utan biltrafik.

Bron kommer helt enkelt att göra Umeå lite rundare och lite närmare och jag tycker att den ser fantastiskt fin ut och kommer att vara till nytta och glädje i många år, vi räknar med en livslängd på uppemot hundra år.

I dag är den dag då vi får ta den första promenaden över bron, och jag utgår väl från att vi alla som är här också gör det.

Här hade jag tänkt sluta och förklara bron för öppnad men i morse slog det mig att jag kanske skulle dela med mig av det ord på vägen i form av en limerick som jag fått av en god vän, Claes Björnberg:

Claes skojar kring det kärleksfulla gnabb som funnits under åren mellan stadsbor och Tegare, och pekar på de möjligheter som en bro ger till vidgade vyer och nya relationer, både i det lilla lokala men också bildligt i de riktigt stora sammanhangen.

Så här kommer den, håll i er!

Båd’ i norr och på Teg man sägs mena:
Dom på andra sidan är klena
Men med Lundabrons längd
Är historien nu svängd
Det blir nya möten med: ” Tjena!”

Vild visar människor som står på Lundabron

Folkfest när Lundabron öppnades

Sidan publicerades