Björkstigen, Åkervägen med flera gator, Sävar

Flera gator i Sävar ska renoveras eller byggas om. Det medför att från och med mitten av november och fram till årsskiftet kommer det vara trafikbegränsningar längs Generalsvägen i Sävar. Vägen kommer vara helt avstängd under en längre period och även Kaptensvägen kommer vara avstängd för fordonstrafik under samma period.

Umeå kommun har tillsammans med Vakin ett större projekt i Sävar. Kommunen kommer att renovera ett flertal gator och Vakin kommer att byta ut vatten- och avloppssystemet för en del av dessa gator. Arbetet med både gator och vatten- och avloppssystem kommer att utföras av Umeå Mark och VA.

Arbetet börjar nere vid Kaptensvägen och Generalsvägen som kommer att vara avstängda i olika etapper fram till årsskiftet. Arbeten kommer att utföras måndag–fredag klockan 06.30–17.00. Undantag kommer att göras för vissa arbetsmoment.

Fastighetsägare längs de berörda gatorna har fått detaljerad information i sina brevlådor.

Starten för ombyggnad av Björkstigen och Åkervägen

Det här är starten inför att Björkstigen och Åkervägen i Sävar ska byggas om. Det arbetet kommer att ske under 2021. Nu i slutet av 2020 ligger fokus på Vakins del i projektet med uppgradering av vatten- och avloppssystemet längs Kaptensvägen och passage av Generalsvägen.

Kaptensvägen, Generalsvägen och Björkstigen

Vakin kommer främst att byta ut och renovera VA-systemet längs Kaptensvägen, Generalsvägen och Björkstigen. Det arbetet beräknas vara klart i slutet av juni 2021.

Vakin fokuserar främst på att uppgradera och förbättra dagvattenhanteringen längs Björkstigen. I samband med att vi ändå gräver renoverar vi också avlopps- och dricksvattenledningarna.

Ombyggnaden klar i slutet av 2021

Ombyggnaden beräknas vara klar i slutet av 2021 och det kommer det vara störningar i området fram tills dess.

Gator kommer att stängas av i olika perioder och då leds trafiken om med skyltning på plats. Det kan även bli trångt under själva grävarbetena längs gatorna. Tack för att du uppmärksammar vägskyltning och visar hänsyn!

Under perioden kan även kollektivtrafiken i Sävar påverkas. Mer information kommer att finnas på busstrafikens webbplats.

Kontakt

Lina Samuelsson
projektledare Umeå kommun
090-16 53 88
lina.samuelsson@umea.se

Linda Liljeblad
projektledare Vakin
090-16 62 43
linda.liljeblad@vakin.se

Andreas Sjögren
platschef Umeå Mark och VA
090-14 93 31
andreas@umvumea.se

Sidan publicerades