Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Järnvägsgatan i Holmsund

Uppdatering 2018-03-26.

Ombyggnad av Järnvägsgatan beräknas starta under våren 2018.

Under åren 2018 - 2020 kommer gatan att byggas om för att förbättra framkomligheten. Gatan grävs ur, får nytt fyllnadsmaterial, ny beläggning och nya brunnar för avvattning. Gatan utformas med en gång- och cykelväg på sidan mot centrum.

I samband med ombyggnaden förnyar Umeå Energi en del elledningar och Vakin bygger nya VA-ledningar.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, det vill säga boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad.

Ritning över området det aktuella området är märkt i röd färg

Röd markering visar aktuellt område för ombyggnad

Sidan publicerades