Veckoinformation

Bimac är den entreprenör som ska genomföra arbetet med uppbyggnaden av gator och vägar på Sandbäcken. Här kommer Bimacs platschef att skriva och berätta om vad som händer i projektet fortlöpande.

För din säkerhet – respektera avspärrningarna

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är förbjudet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

Upplag med sand och grus, byggbodar och gula och gröna rör.

Vy från Strutvägen mot väg 364 samt Skalbaggevägen och platsen där nya rondellen växer fram.

Vecka 20, 17-21 maj

  • Fortsatta arbeten med Strutvägen, Skalbaggevägen och gång- och cykelvägar.
  • Leveranser av material kommer till etableringsytor ovanför Green Zone.
  • Start med djupare schakt av Skalbaggevägen. Större grävmaskin och fler lastbilar kommer börja köra från och med tisdag den 18 maj.
  • Bimac önskar visad hänsyn av trafikanter och gående.
Bild på grävmaskin.

Bilden är tagen högst uppifrån Skalbaggevägen ner mot Strutvägen och Plantagen.

Vecka 19, 10-14 maj

  • Nu är grävarbetena påbörjade för Strutvägen och Skalbaggevägen.
  • Strutvägen är avstängd på grund av det.
  • Det finns två tillfälliga infarter till Plantagen och en till Toyota.
  • Gång- och cykelvägen är avstängd från Gräddvägen till Green Zone.
  • Under sommaren kommer cirkulationsplatsen på väg 364 mot Ersmark att byggas.
kartbild över platsen där träd ska fällas

Vecka 5, 1 - 5 februari

  • Skogsavverkningen kommer att starta i början av februari. Illustrationen visar var avverkningen kommer att ske.
Sidan publicerades