Umeåprojektet — ett nytt övergripande vägsystem

I Umeå rullar tung trafik genom centrum. Två Europavägar går rakt genom centrala Umeå med trafikproblem och dålig luft som följd. Umeåprojektet ska skapa ett nytt övergripande vägsystem som ska förbättra framkomlighet, luftkvalitet och trafiksäkerhet i staden.

Planeringen för att skapa ett trafikavlastande vägnät i Umeå har pågått sedan slutet av 1980-talet. Efter omfattande utredningar enades Umeå kommun och dåvarande Vägverket om en gemensam satsning på en vägdragning som håller på lång sikt för en expanderande stad. Trafikverket är huvudansvarigt för Umeåprojektet. Planering och byggande sker i nära samverkan med kommunen.

På Trafikverkets webbplats för Umeåprojektet finns aktuell information om de olika etappernas planeringsläge och en byggdagbok med rapportering från respektive byggarbetsplats.

Finansiering klar

Arbetet med att skapa en ringled inleddes 1997 med en ny cirkulationsplats vid Umeås södra infart. Fyra år senare invigdes Kolbäcksbron och därmed avslutades fem av de delprojekt som ingick i Umeåprojektet 1. Sedan 2009 har också resten av finansieringen ordnats för att fullfölja vägsystemet i Umeåprojektet 2, en investering på totalt 1,9 miljarder kronor. Huvuddelen finansieras av Trafikverket, men projektet medfinansieras också av Umeå kommun och AB Volvo.

Första spadtaget i juni 2009

Det första spadtaget för bygget av ringledens återstående delar togs 22 juni 2009.

Norra och Östra länken invigda 2012

Norra och Östra länken invigdes 6 oktober 2012. Upphandling och byggande av de olika etappvisa entreprenader som ingår i Umeåprojektet 2 kommer att pågå de närmaste åren.

Mer information

Aktuell och detaljerad information om Umeåprojektet E4/E12 och dess etapper finns på Trafikverkets webbplats:

Umeåprojektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades