Norrbotniabanans noder

Norrbotniabanan är en av de största infrastrukturinvesteringarna i norra Sverige som för med sig stora möjligheter för regionen. Planeringen av järnvägen pågår för fullt och sköts av Trafikverket. För att den stora potentialen ska falla ut för regionen är det viktigt med planeringen av anslutande investeringar som faller på kommunerna eller regionen att planera och finansiera. Det handlar om till exempel resecentrum, godsterminaler, anslutande gång- och cykelvägar med mera. ”Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna” ska därför arbeta med den delen av planeringen, samtidigt som det utgör en plattform för samarbete och kunskapsutbyte.

Syfte

Projektet syftar till att stärka kommunerna i den resursmässigt utmanande planeringsuppgift som Norrbotniabanan innebär samt att skapa underlag för planering och nyttovärdering av attraktiva och konkurrenskraftiga noder för person- och godstrafik i Norrbotniabanestråket genom Västerbotten. Arbetet syftar därtill att utgöra plattform för analys och utveckling av strategiska samarbeten mellan kommunerna i stråket.

Delområden

  1. Nulägesbeskrivning och analys
  2. Utvecklingsalternativ och exploateringsmöjligheter
  3. Nyttoeffekter av Norrbotniabanan i stråket och noderna
  4. Nodplanering
  5. Strategiska sammarbeten i stråket

Tidplan och budget

"Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna” är ett samarbetsprojekt mellan Umeå kommun, Robertsfors kommun och Skellefteå kommun, finansierat via Region Västerbotten. Projektbudgeten ligger på 6,2 miljoner kronor och projektet löper mellan januari 2016 och mars 2019.

Mer information

Projektpartners är Robertsfors kommun, Skellefteå kommun samt Region Västerbotten.

Läs mer om Trafikverkets planering av Norrbotniabanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Logotyp Region Västerbotten
Skellefteå kommuns logotyp
Robertsfors kommuns logotyp
Sidan publicerades www.umea.se/nbbnoder