Bilden visar stuga 46

Filterstugan, stuga 46, vid sydvästra delen av Nydalasjön

Stuga 46 - Filterstugan

Stugan byggdes kring 1900-talet för personen som skötte filtren till bassängerna på en tid då Nydalasjön var vattentäkt för Umeå. Stugan är enligt Västerbottens museums kulturhistoriska inventering den allra första stugan som uppfördes vid sjön. Den har byggds om och det har byggds till flera gånger. På tomten finns uthus, gäststuga, förråd, bastu och dass.

Kommunen äger stugan och planerar att avveckla den under 2021. Därefter inventeras tomten för att se hur den kan ställas i ordning och göras mer tillgänglig i form av stigkopplingar och utsikter. Det kan blir en plats för vila, aktivitet och gemenskap.

Vi betraktar dess ursprungliga funktion och dess historia viktig och vill "bevara" stugan för framtiden även efter avveckligen. Vi provar ny teknik för att skapa en 3D-modell av Filterstugan. Modellen är förutom arkivmaterial tänkt att kunna visas för allmänhet i någon form.

Vi är intresserade att få veta mer om stugan. Har du någon berättelse du vill dela med dig? Hör gärna av dig och berätta genom att fylla i nedanstående formulär.

Jag vet någonting om stugan


Det är helt frivilligt att lämna förnamn och efternamn. Vi vill gärna hänvisa till dig, när vi publicerar din berättelse på webbsidan.

Det är helt frivilligt att lämna din mejladress. Den kommer inte att publiceras. Eventuellt vill vi kontakta dig.

Det är helt frivilligt att lämna ett telefonnummer. Det kommer inte att publiceras. Eventuellt vill vi kontakta dig.


Medgivande * (obligatorisk)
Medgivande


Jag ger mitt tillstånd att Umeå kommun publicerar information jag sänder till kommunen på webbsidan om stugorna runt Nydalasjön.
Sidan publicerades