Carlshem, Carlshöjd och Carlslid är några av de stadsdelar som får extra fokus på utemiljön under 2022.

Nu förbättrar vi utomhusmiljön på Carlshem, Carlshöjd och Carlslid

Som en fortsättning på den stadsdelsdialog som Umeå kommun genomförde 2019 har tekniska nämnden beslutat att utomhusmiljön på Carlshem, Carlshöjd och Carlslid ska få extra fokus under 2022. Därför har vi samlat in synpunkter under hösten 2021 som vi nu är i full gång med att omsätta i form av smärre förbättringar. ­Tanken med att jobba med en stadsdel i taget är att du som bor i stadsdelen kan påverka vilka insatser vi genomför.

Karta över Carlshem, Carlslid och Carlshöjd med siffror som hänvisar till brödtexten.

Klicka på kartan för att se den i större format.

Detta gör vi klart under hösten 2022

  1. Kopparparken: karusell till parken.
  2. Carlshemsparken: plantering av buskar och eventuellt ny belysning
  3. Fyra nya bänkar längs Stengången.
  4. Ny brunn och dikesanvisning för att förhindra att vatten rinner över gång- och cykelvägen och orsakar halka.
  5. Nya brunnsbetäckningar på Stengången samt igenfyllnad av svacka för att motverka att vatten blir stående på gång- och cykelbanan.
  6. Marmorvägen ny beläggning av infart. Rätt lutning.
  7. Nya brunnsbetäckningar och nytt slitlager på Grönstråket.
  8. Bygger om anslutning till gång- och cykelväg från Bärnstensvägen.
Sidan publicerades www.umea.se/dialogcarlshojd