Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Klicka för större bild.

Dialog stadsdelsåtgärder Östteg och Söderslätt

Som en fortsättning på den stadsdelsdialog som Umeå kommun genomförde 2019 har tekniska nämnden beslutat att utomhusmiljön i din stadsdel ska få extra fokus under 2023.

Därför vill vi höra vad du vill att vi ska förbättra, med fokus på gator och parker. Det blir förbättringar i mindre skala som ändå syns och gör skillnad.

Tanken med att jobba med en stadsdel i taget är att du som bor i stadsdelen kan påverka vilka insatser vi genomför.

Sammanställning av synpunkter

Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in under medborgardialogen och planerar för vilka åtgärder som kan bli aktuella att genomföra under 2023. Tack för din medverkan!

Sidan publicerades www.umea.se/dialogostteg