Karta över Böleäng och Västteg med siffror som hänvisar till brödtexten.

Klicka på kartan för att se den i större format.

Nu förbättrar vi utomhusmiljön på Böleäng och Västteg

Som en fortsättning på den stadsdelsdialog som Umeå kommun genomförde 2019 har tekniska nämnden beslutat att utomhusmiljön på Böleäng och Västteg ska få extra fokus under 2022. Därför har vi samlat in synpunkter under hösten 2021 som vi nu är i full gång med att omsätta i form av smärre förbättringar. Tanken med att jobba med en stadsdel i taget är att du som bor i stadsdelen kan påverka vilka insatser vi genomför.

Detta gör vi klart under hösten 2022

  1. Bänk, eventuellt grill och om möjligt belysning.
  2. Grill och bänkbord och om möjligt belysning.
  3. Pingisbord för utomhusbruk.
  4. Torpardungen, gruppgunga.
  5. Körsbärsdalen staket – hindrar bollar att rulla ut i älven.
  6. Förhöjd korsning Bryggargatan/Ekvägen – säkrare skolväg.
  7. Ny brunn i gång- och cykelväg på Enbärsvägen. Ordna lutningar så att vatten inte blir stående. Ny beläggning i korsning gång- och cykelväg intill parken. Igenfyllnad av svacka.
  8. Klarbärsvägen, gång- och cykelväg, infart till Ica. Ny beläggning samt rätta till lutningarna så att vatten inte blir stående. Borttagande av rötter under gång- och cykelväg.
  9. Ny brunn vid övergångsställe Fruktvägen. Justering av lutning så att vatten inte blir stående.

Så resonerar vi kring övergångsställen

Vi har fått många frågor som rör övergångsställen. Övergångsställen används i dag som en fram­komlighets­åtgärd på platser där det är svårt att passera gatan. En bilist som dagligen korsar ett övergångs­ställe där få fotgängare passerar blir mindre uppmärksam på passagen, varför en passage utan ett övergångsställe kan vara säkrare.

Därtill är en vanlig uppfattning bland fotgängare är att övergångsställen är säkrare än omarkerade passager, vilket kan leda till en lägre uppmärksamhet för trafiken.

Övergångsställen medför därför en förhöjd olycksrisk, jämfört med andra platser där man korsar gatan och används inte längre som en trafiksäkerhetsåtgärd.

Så resonerar vi kring belysning

Många frågor har också handlat om belysning. Vi arbetar successivt med att byta ut gammal belysning i kommunen och Böleäng är inget undantag.

Sidan publicerades