Västteg är en av de stadsdelar som får extra fokus på utemiljön under 2022.

Nu förbättrar vi utomhusmiljön på Västteg och Böleäng

Som en fortsättning på den stadsdelsdialog som Umeå kommun genomförde 2019 har tekniska nämnden beslutat att utomhusmiljön på Västteg och Böleäng ska få extra fokus under 2022. Därför har vi samlat in synpunkter under hösten 2021 som vi nu är i full gång med att omsätta i form av smärre förbättringar. Tanken med att jobba med en stadsdel i taget är att du som bor i stadsdelen kan påverka vilka insatser vi genomför.

Karta över Böleäng och Västteg med siffror som hänvisar till brödtexten.Förstora bilden

Klicka på kartan för att se den i större format.

Detta gör vi klart under hösten 2022

  1. Bänk, eventuellt grill och om möjligt belysning.
  2. Grill och bänkbord och om möjligt belysning.
  3. Pingisbord för utomhusbruk.
  4. Torpardungen, gruppgunga.
  5. Körsbärsdalen staket – hindrar bollar att rulla ut i älven.
  6. Förhöjd korsning Bryggargatan/Ekvägen – säkrare skolväg.
  7. Ny brunn i gång- och cykelväg på Enbärsvägen. Ordna lutningar så att vatten inte blir stående. Ny beläggning i korsning gång- och cykelväg intill parken. Igenfyllnad av svacka.
  8. Klarbärsvägen, gång- och cykelväg, infart till Ica. Ny beläggning samt rätta till lutningarna så att vatten inte blir stående. Borttagande av rötter under gång- och cykelväg.
  9. Ny brunn vid övergångsställe Fruktvägen. Justering av lutning så att vatten inte blir stående.
Sidan publicerades