Västteg är en av de stadsdelar som får extra fokus på utemiljön under 2022.

Tyck till om utomhusmiljön på Västteg

Som en fortsättning på den stadsdelsdialog som Umeå kommun genomförde 2019 har tekniska nämnden beslutat att utomhusmiljön i din stadsdel ska få extra fokus under 2022. Därför vill vi höra vad du vill att vi ska förbättra, med fokus på gator och parker. Det blir förbättringar i mindre skala som ändå syns och gör skillnad. ­­Tanken med att jobba med en stadsdel i taget är att du som bor i stadsdelen kan påverka vilka insatser vi genomför.

Träffa oss på plats

Personal från Gator och parker finns på plats på Västteg för att diskutera utemiljön i stadsdelen.

Tid: Torsdag 11 november, klockan 15.30–17.30
Plats: Utanför Ica Supermarket Teg

Ingen anmälan krävs och vi följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att hindra smittspridning.

Tyck till digitalt

Svara på frågorna nedan om hur du tycker att vi kan utveckla utomhusmiljön i din stadsdel. Sista dag att svara är tisdag 30 november.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Vad händer nu?

De synpunkter vi får in kommer att presenteras i sammanställd form här på webbsidan. Sedan görs en prioritering och planering av utvalda åtgärder. Åtgärderna påbörjas till våren.

Sidan publicerades www.umea.se/dialogvastteg