Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Frågor och svar om eget avlopp

Sidan publicerades

Vad är det för skillnad i krav på WC och BDT-avlopp?

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll minus toalettavloppet. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten. Om du bara har ett utsläpp av BDT-vatten krävs det i Umeå kommun endast en anmälan om du vill göra om ditt avlopp. Om du vill släppa ut vatten från en vattentoalett krävs det tillstånd och en mer avancerad rening av avloppsvattnet.

Jag har ett fritidsboende med ett BDT-avlopp, räcker det att jag installerar ett BDT/gråvatten-filter?

Har du ett fritidsboende med enklare BDT-vatteninstallationer kan ibland ett BDT/gråvattenfilter vara en fullgod rening av avloppsvattnet. För att kunna bevilja ett gråvattenfilter på en fastighet behöver vi titta på förutsättningarna på platsen och göra en rimlighetsbedömning. Förutsättningar för att få ha ett gråvattenfilter kan vara att det är fråga om fritidsboende, att standarden är låg och att vatteninstallationerna är få, att tomten är bergig, att det saknas farbar väg till fastigheten för såväl maskiner och för slamtömningsfordon, att det är tillräckliga skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar, och att det finns möjlighet att leda ut det renade vattnet i mark i en enklare singelbädd. Till sist så behöver det även finnas möjlighet att årligen ta hand om det förbrukade filtermaterialet (exempelvis torv, spån, etc) på fastigheten, vilket vanligtvis sker i en godkänd kompostanläggning.

Andra tekniker för BDT-rening är till exempel

  • infiltrationer och markbäddar
  • biomoduler / kompaktfilter
  • minireningsverk

Kan tillsynsavgiften undvikas?

  • Ja. Ifall du har en avloppsanläggning som fått tillstånd efter 2011 kommer ingen inspektion att göras hos dig och ingen avgift att tas ut.
  • Ja. Om du vet att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav kan du skicka in en ansökan om att inrätta en ny anläggning och därmed undgå inspektion. Lämna då in ansökan innan tillsynen påbörjas, det vill säga senast 1 maj 2020 eller fyll i i enkäten att du avser att skicka in en ansökan innan den 31 augusti 2020 .
  • Ja. Om du har besvarat enkäten och inte har en vattentoalett kopplat till avloppet så kommer ingen tillsyn att ske och inte heller någon tillsynsavgift att tas ut.

Vad kostar det att ansöka om tillstånd?

Under 2020 är tillståndsavgiften för en avloppsanläggning 7 028 kr. Du får inte anlägga eller bygga om innan du fått tillstånd till anläggningen.

Kan jag få hjälp med ansökan?

När du ska söka tillstånd för att åtgärda ditt avlopp, kontakta då gärna en entreprenör som har kunskap och erfarenhet av att anlägga avloppsanläggningar för att få hjälp med förslag på teknisk lösning samt lämplig placering på fastigheten. Det är viktigt att den som gör en avloppsanläggning har den sakkunskap som krävs för att göra ett fackmannamässigt arbete. För mer information om enskilda avlopp se gärna www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och umea.se/enskiltavlopp och vårt informationsmaterial ”Planera för avlopp”.

Kontaktpersoner

Erik Nilsson
miljöinspektör

Sara Norqvist
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Sidan publicerades