Kostnader, finansiering och ersättning

Sidan publicerades

Vem bestämmer anläggningsavgiftens storlek?

Det är kommunfullmäktige som bestämmer anläggningsavgiftens storlek. Hur taxorna ska fördelas är ännu inte beslutat.

Vad är en anläggningsavgift?

Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar till Vakin när ledningar byggts ut till din fastighet och förbindelspunkterna formellt meddelats.

Måste jag som fastighetsägare betala anläggningsavgift?

Ja, oavsett om du ansluter dig eller inte måste du betala anläggningsavgiften.

Får jag ersättning för min gamla avloppsanläggning?

Om en anläggning blir onyttig, det vill säga om det inte längre finns någon användning för den, så kan du ha rätt till ersättning. Ersättning utgår i enlighet med vattentjänstlagens regler om vad som är skäligt med hänsyn till anordningens art, ålder och skick. Praxis idag är att avloppsanläggningen, till exempel tank eller trekammarbrunn, vid den tidpunkt då fastigheten ansluts till det allmänna VA-nätet ska vara yngre än tio år och att anläggningen godkänts av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om fastighetsägaren, innan avloppsanläggningen anlades, fått kännedom om att fastigheten kommer att ingå i nytt verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.

Vad händer om jag inte har råd?

I första hand kontaktar du din bank för att ansöka om lån.

Om banken nekar dig lån begär du skriftligt utlånande från banken som lämnas till Vakin. För att en avbetalningsplan ska kunna upprättas görs en kreditupplysning. Det görs också en boendekalkyl tillsammans med dig. Observera att en avbetalningsplan endast kan göras på anläggningsavgiften och inte på de kostnader som uppstår på egen fastighet, exempelvis grävning, rördragning med mera.

Mer information

Frågor om anslutning och avgifter Vakin, kundservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För övergripande frågor om utvecklingsstrategin för VA, kontakta Miljö- och hälsoskydd.

För frågor om översiktsplanering, kontakta Pernilla Helmersson, Övergripande planering.

Sidan publicerades