Bilden visar Umeå kommuns "dialogcykel".

Dialog var en viktig del i arbetet med stadsdelsanalyserna. Här är dialogcykeln på väg till Teg.

Arbete med medborgarfokus och social hållbarhet uppmärksammas

Umeå är en av fyra kommuner som är nominerade till Planpriset 2021 för bästa samhällsplanering. Kommunen nomineras för det inkluderande arbetet med ”Umeås stadsdelar – så står det till!”.

”Umeås stadsdelar – så står det till!” är ett planarbete som fungerar som en vägvisare i arbetet med gestaltad livsmiljö – alltså hur arkitektur och design kan användas som medel för att skapa en mer trygg och attraktiv miljö att bo i.

– Fantastiskt roligt att vårt arbete och våra metoder uppmärksammas. Extra kul då det är ett arbete som umeborna i högsta grad varit delaktiga i. I dialoger i stadsdelarna och på webben har umeborna delat med sig av sina tankar och idéer. Därför känns det som hela Umeå är nominerat till det här priset, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Att sätta Umeåborna i fokus ledde till nominering

Juryns motivering lyder: ”I Umeå står social hållbarhet och medborgarnas perspektiv i fokus när staden tar fram stadsdelsbeskrivningar som grund till framtida planering. Rapporten “Umeås stadsdelar – så står det till!” bygger på ett förebildligt analysarbete av platsen, de boende och deras upplevelse av trivsel och trygghet. För varje stadsdel träder en tydlig bild av lokala förutsättningar fram; vad som uppskattas och vad som behöver åtgärdas i kommande planering. Rapporten är ett konkret stöd för kommunens olika verksamheter, för bygg- och fastighetsaktörer samt för ideella organisationer – som alla har en viktig roll i att stärka och utveckla sociala värden i stadsdelarna.

I motiveringen står vidare att ”Genom att samarbeta över gränserna, både inom kommunorganisationen, med stadsbyggnadsforskare och med invånarna, har Umeå hittat en modell som borde vara en självklar grund för all planering: att utgå från människornas behov. Umeås stadsdelsbeskrivningar visar betydelsen av tidig medborgardialog för att skapa socialt hållbara stadsdelar.”

– Det som gör det här arbetet unikt är både innehåll och metod. Ett tillsammansarbete med många inblandade, olika förvaltningar, umebor och inte minst universitetet. Genom vårt nära samarbete med Umeå universitet har vi data om socialt kapital som också går att följa över tid. Det är helt unikt och finns inte för någon annan stad, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

Ett underlag för socialt hållbar stadsplanering

Rapporten beskriver Umeås stadsdelar utifrån statistik, analyser och Umeåbornas synpunkter från stadsdelsdialogen. Rapporten utgör ett möjligt avstamp för hur stadsdelarna kan utvecklas och kompletteras och är ett stöd i målsättningen om att utveckla socialt hållbara stadsdelar.

– Med rapporten har vi fått ett nytt grepp om hur det faktiskt står till i Umeå och de olika stadsdelarna. Alla goda idéer från Umeåborna ger kommunen förbättrade möjligheter att planera och tillsammans med olika aktörer bygga en socialt sammanhängande stad. En socialt hållbar utveckling lägger även grunden för mycket annat, exempelvis målsättningen att lyckas med klimatomställningen, säger Janet Ågren.

Om planpriset

Planpriset är Sveriges Arkitekters pris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad, och delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel. Planpriset har delats ut sedan 1992 och Umeå har vunnit priset en gång tidigare, för 10 år sedan för den fördjupade översiktsplanen för centrala stan.

Vem som vinner planpriset får vi veta först på Arkitekturgalan som går av stapeln den 7 april. Övriga nominerade är Malmö med planprogram för Sofielund. Stockholm med byggnadsordning och arkitekturpolicy samt översiktsplan för Ödeshög.

Sidan publicerades