Bilden visar en studio för uppstartsfilm för Umecom

Foto: Ida Hillebjörk, Umecom medborgarverkstad

Framtidens utmaningar tacklas bäst tillsammans

Med innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden tar Umeå kommun sikte på en framtid där alla Umeåbor tar en aktivare roll för att utveckla staden. Medborgarverkstaden Umecom är en av metoderna för att åstadkomma det.

När en stad som Umeå växer behöver goda livsmiljöer skapas och utvecklas. För att förstå de komplexa problem städer ställs inför behövs en förståelse för omvärlden. Tittar vi 50 år tillbaka i tiden har mycket förändrats i samhället och det påverkar en kommuns uppdrag. Globala megatrender som klimatförändringar, globalisering, migration, urbanisering, individualisering och digitalisering är stora utmaningar som också kräver förändrade arbetssätt.

Nya arbetssätt och Samarbeten

Dagens kommuner måste jobba utmaningsdrivet, samarbetsbaserat och utforskande. Att jobba med innovation i kommunala verksamheter handlar om att skapa omställningsförmåga och framför allt om att göra övergripande perspektivbyte i hela organisationen, traditionellt har kommuner jobbat inifrån sin organisation och ut till medborgarna. För att lösa dagens utmaningar behöver arbetet utgå från medborgarna och in i kommunorganisationen istället för tvärt om. Kommuner måste jobba mycket mer över gränser; organisationsgränser, kompetensgränser och perspektivgränser.

Umecom community för att lösa utmaningar

Ett verktyg för att uppnå detta nya arbetssätt är Umecom, där ambitionen från Umeå kommun är att skapa en medborgardriven community där kommunen tillsammans med företag, föreningar, forskare och frifräsare tillsammans samagerar för att tillsammans finna lösningar på stadens komplexa hållbarhetsutmaningar.

– Vi vill skapa en tvärdisciplinär arena som kopplar ihop idéer med kunskap, människor, verktyg och kraft. Allt för att vi i Umeå tillsammans ska bli del av lösningen på de komplexa problemen i vår växande stad, säger Ellen Grahn, projektledare, innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden.

Sidan publicerades