Bilden visar Stationstunneln i Umeå, känd även som LEV-tunneln.

Stationstunneln i Umeå - en plats som har planerats och utformats med ett jämställdhetsperspektiv.

Hållbarhetsarbete i Umeå inspirerar långt bortom Europa

I juni står Umeå värd för en stor internationell konferens med fokus på jämställdhet i europeiska städer. Staden tar även emot besökare från Chile som är intresserade av Umeås hållbarhetsarbete, samt fortsätter utbyte med den japanska staden Kamakura.

Umeå ingår i flera EU-samarbeten, men utökar även antalet samarbeten med platser i andra delar av världen.

Föregångare inom Jämställdhet och hållbar stadsutveckling

Den 9-10 juni välkomnas besökare till Umeå för den internationella konferensen Gendered Landscape of European Cities. Metoden Gendered Landscape, det könade landskapet, har utvecklats i Umeå. EU-kommissionens program för hållbar stadsutveckling har utsett metoden till ett så kallat ”good practice”. Detta ligger till grund för valet av Umeå som värdstad.

Umeå beskrivs som ledande i Europa när det handlar om sättet att ta sig an jämställdhetsfrågor, särskilt i relation till hållbarhet.

Umeå inspirerar i andra världSdelar

En delegation från Punta Arenas, Chiles sydligaste stad, besöker också Umeå. Delegationen är intresserade av frågor kring hållbar utveckling, klimatneutralitet, mobilitet och jämställdhet.

Idéutbytet mellan den japanska staden Kamakura och Umeå fortsätter. Umeå gästas av Kikuo Honda, grundaren konceptet Kamacon. Medborgarverkstaden Kamacon är förlagan som inspirerat till Umecom Live Session, medborgarverkstaden för att lösa samhällsfrågor som finns i Umeå.

Möjliggörare för samarbeten

Umeå deltar i utbyten via EU:s IURC-program, vilket bland annat resulterat i besöket från Puntas Arenas och det fortsatta utbytet med Kamakura i Japan.

Sidan publicerades