Rekordsiffror för Umeås hotell

Sommaren 2021 blev ett välkommet styrkebesked för Umeås besöksnäring. I juli satte Umeås hotell nytt rekord med 74 418 gästnätter, och i slutet av september slopas många av de restriktioner som är kopplade till pandemin.
– Nu har vi chansen att återbygga besöksnäringen inom evenemang, möten och privatturism, säger Sara Gustavsson, vd på Visit Umeå.

Efter ett tufft 2020 med hårda restriktioner och kraftigt begränsat resande kom ett positivt resultat för Umeås hotell i sommar. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar på 74 418 gästnätter i juli, vilket innebär en ökning med 46 procent jämfört med samma period 2020. Det betyder dessutom en ökning med sju procent mot rekordåret 2019.

– Fantastiskt kul att se att hotellen i Umeå slår nytt rekord i gästnätter, pandemin till trots. Dessa besökare har hela besöksnäringen behövt, som har 15 tunga månader bakom sig, säger Sara Gustavsson.

Ökning i hela regionen

Även loginäringen i Vindeln och Robertsfors har sett en påtaglig ökning av gästnätter under juli, även om man inte når upp till rekordsiffran från 2019.

– Nu blickar vi framåt och ser mycket fram emot att restriktionerna släpps i slutet på september. Nu har vi på riktigt en chans att återbygga besöksnäringen inom evenemang, möten och privatturism. Vi har en lång väg tillbaka, och fortfarande finns oro för resten av året, inte minst gällande kompetensförsörjningsfrågan som har blivit en jätteutmaning för hela näringen.

Totalt antal gästnätter

För logianläggningarna, som inkluderar hotell, vandrarhem, camping och stugbyar, blir resultatet i juli i Umeå 98 898 gästnätter, en ökning med 46% jämfört med juli 2020. För logianläggningar i Vindeln blir resultatet 7 883, en ökning med 47 procent jämfört med samma period 2020.

– Vi har en bit kvar till rekordåret 2019, men det är glädjande att en del norrmän har återvänt. Vi ser samtidigt att Umeåregionens besöksnäring har använt den här tuffa tiden till att ytterligare vässa sitt erbjudande – det finns en imponerande kreativitet och drivkraft hos våra lokala aktörer, säger Sara Gustavsson.

Fakta

Jämförelse mellan juli 2020 och 2021:

  • Antalet gästnätter på Umeås hotell ökade med 49 procent.
  • Antalet gästnätter på Vindelns logianläggningar ökade med 47 procent.
  • Antalet gästnätter på Umeås logianläggningar ökade med 46 procent.
  • Antalet gästnätter i hela riket ökade med 25 procent.

Källa: Tillväxtverket/SCB. Siffrorna är preliminära och justeras över tid.

Kontakt

Sara Gustavsson
VD, privatturism och statistik
Visit Umeå
070-266 24 23
sara.gustavsson@visitumea.se

Sidan publicerades