Studenter som läser ute på ett grönskande campus

Högre Utbildning

Umeå är en gränsöverskridande studentstad för de vetgiriga, nyfikna, progressiva och kunskapstörstande. Sugen på att hitta rätt i livet. Börja här i Umeå.

Till Umeå flyttar många som vill ta del av högre utbildning. De flesta söker sig till något av Umeås två universitet, men många hittar den högre utbildningen vid de folkhögskolor som finns i Umeå eller den omkringliggande regionen. I Umeå märks årets rytm genom studentlivet och det är inte så konstigt med ca 32 000 studenter i staden. Nog är det något av nystart som känns i september när många nya umeåbor trevande rör sig runt i staden. Sedan accelererar det snabbt med massor av arrangemang under vintern fram till terminsavslutet som kulminerar med Brännbollsyran.

Umeå har två campus, Umeå Campus och Konstnärligt Campus. Vid Umeå Campus ligger merparten av Umeå universitets fem fakulteter samt SLU. Här finns också IKSU, norra Europas största friskvårdsanläggning med allt från klätterväggar till yogastudios.

Vid Konstnärligt campus ligger Designhögskolan, Arkitekthögskolan och Konsthögskolan tillsammans med Bildmuseet. Bildmuseets konstutställningar hyllas av världen ledande konstkritiker. Konstnärligt Campus har kanske Umeås bästa solläge vid älven.

Tidigare studenter lyfter gärna fram Umeå som en studentstad med en perfekt blandning av en levande urban stadsmiljö, frisk natur, bra kvällsliv och utmärkta träningsförutsättningar – allt inom nära cykelavstånd. Och lika nära har vi här samlat information, länkar och tips för dig som funderar på att studera på landets skönaste lärosäte.

Umeå universitet

Umeå universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ett av landets största utbildningsuniversitet som erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda studiemiljöer. Universitetets forskare bedriver stark forskning inom flera områden, många forskare tillhör världseliten. Umeå universitet är en inspirerande miljö för omkring 4 000 anställda och drygt 30 000 studenter.

Högskolor på Campus Umeå

Handelshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Umeå School of Business Education. Vid Handelshögskolan utbildas bl.a statistiker och civilekonomer. Omkring 1 500 studenter läser program eller går en fristående kurs – oftast med internationell inriktning.

Idrottshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – är navet i Umeå universitets roll som ett av Sveriges tre idrottsuniversitet och erbjuder idrottsrelaterad utbildning såväl i olika former, även för aktiva idrottare. Idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner; främst inom idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Lärarhögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Lärarhögskolan är en paraplyorganisation för lärarutbildning vid Umeå universitet. LH har till uppgift att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå av högsta möjliga kvalitet inom områdena lärarutbildning, studie- och yrkesvägledarutbildning och specialpedagogik.

Instutition för kost-och måltidsvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap bedrivs utbildning och forskning inom olika aspekter av mat och måltider.

Högskolor på Konstnärligt campus

Konstnärligt campus samlar universitetets konstnärliga utbildningar på ett f.d. industriområde nära Umeå centrum. Utöver de tre högskolorna finns här Bildmuseet, experimentverkstaden Humlab-X och inkubatorn/mötesplatsen Sliperiet.

Arkitekthögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – startade 2009 som Sveriges fjärde arkitektutbildning med rätt att utfärda fullvärdig arkitektexamen, med inriktning mot hållbar utveckling och integrerad design.

Designhögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – internationellt ansedd för sitt fokus på industridesign. Studenterna återfinns ofta som pristagare i internationella designtävlingar. Utbildningarna lockar studenter från hela världen.

Konsthögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – förbereder studenterna på ett arbete som professionella konstnärer. Skolan har ett livligt internationellt utbyte och omkring 70 studenter som läser ett kandidatprogram eller ett magisterprogram.

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – SLU är Sveriges längsta universitet med tre huvudcampus och utbildning på flera platser i landet. SLU Umeå är SLU:s nordligaste utpost och ligger till största delen på universitetscampus i Umeå. Här läser du bland annat till jägmästare. Den skogliga forskningen hos oss i Umeå har en stor spännvidd från molekylär nivå till landskapsperspektiv.

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

Umeå kommuns yrkeshögskoleutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kommunen har flera utbildningar med olika inriktning, som innebär en kort väg till arbete efter studierna.

Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskolor

Strömbäcks folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerbottens Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga utbildningar

I Umeå finns även ett brett utbud av andra eftergymnasiala utbildningar. Vill du bli konditor eller mekaniker? Jobba inom äldreomsorgen eller turism? På portalen Studentum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om samtliga eftergymnasiala utbildningar i Umeå.Sidan publicerades