Barn som åker pulka i pulkabacken på Rådhustorget.

Vinteraktiviteter i Umeå centrum

Sedan några dagar tillbaka är det fritt fram för Umeåborna att utöva diverse vinteraktiviteter mitt i centrum, med en pulkabacke på Rådhustorget och en snowpark i Broparken.

Efter flera dagar av snöskottande står pulkabacken på Rådhustorget klar. Nu finns det möjlighet att åka pulka, stjärtlapp, snow racer och andra åkdon mitt på torget. Tack vare Fritidsbanken finns alla dessa åkdon att låna vid området. Pulkabacken täcker stora delar av torget vilket gör det möjligt att sprida ut sig och ha gott om plats till andra pulkaåkare. Under sportlovet, vecka 10, kommer även renfällar, eldkorgar och en trygghetsvärd finnas på plats för att skapa fin stämning och säkra förhållanden.

I tillägg till Rådhustorgets pulkabacke har även Broparken blivit en plats för vinteraktivitet. Här har Umeå kommun skapat en snowpark för skid- och snowboardåkare med så kallade rollers, rails och hopp. Broparken har i många år varit en plats för skid- och snowboardåkare där de kunnat utöva sina tricks och tack vare årets mängder av snö kan parkens även i år utnyttjats till fullo.

– Det känns jättekul att kunna skapa lite backar ändå här i centrum, speciellt nu när det avråds från resor till fjällen, säger Magnus Lingegård, landskapsarkitekt, Umeå kommun.

Snowparken i Broparken byggs upp.
Publish date