Elevkonsulenter

Elevkonsulenterna jobbar med elever som har svårigheter kring skolaktiviteter för att minska stress och öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Arbetssättet är elevcentrerat och genomsyras av att skapa förtroende­fulla relationer och trygghet genom ett flexibelt och målstyrt arbetssätt.

Elevkonsulenterna arbetar med kartläggning och analys utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutom skolfaktorer även innefattar individ-, familje- och omgivningsfaktorer. De genomför individanpassade åtgärder och insatser kring skol­aktiviteter och miljön samt samordnar kring elevens nätverk. Rektor beslutar om stöd av elevkonsulent.

Mer information och kontaktuppgifter på skolornas egna webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades