Information till vårdnadshavare och elever på Pops Academy

AcadeMedia som är skolhuvudman för den fristående grundskolan Pops Academy i Umeå har informerat Umeå kommun om att Pops Academy i Umeå kommer att avvecklas. Avvecklingen sker i två steg:

  1. Elever som idag går i årskurs 4–7 behöver ansöka om plats på annan skola under våren, inför ny skolplacering för höstterminen 2024.
  2. Elever som idag går i årskurs 8 kommer, om de vill, att ha kvar sin plats på skolan under nästa läsår och fram tills de har gått ut årskurs 9 i juni 2025.

Elever som går i årskurs 9 detta läsår berörs inte av avvecklingen. 

Viktiga datum och tidplan vid önskemål om ny skola

Skolplacering vid ansökan till kommunal grundskola i Umeå kommun sker i enlighet med skollagens bestämmelser och Umeå kommuns regler för skolplacering och utifrån de lediga platser som finns på den sökta skolan. Utgångspunkten vid kommunens skolplaceringar är närhetsprincipen.

Vårdnadshavare till elever på Pops Academy behöver lämna önskemål om skola inför läsåret 2024–2025. Önskemål lämnas till Pedagogiska placeringsenheten (PPE) via e-tjänst på Umeå kommuns hemsida: www.umea.se/sokaskola

  • När önskemål om skola lämnas kan upp till tre skolor anges. Det är bra att du rangordnar fler än en skola om det inte finns plats på den skola du önskar i första hand. Mer information om ansökan och beslut om skolplacering vid byte av skola finns på kommunens hemsida.
  • För elever som går i årskurs 6 som ska börja årskurs 7 höstterminen 2024 lämnas önskemål om skola under Umeå kommuns ordinarie sökperiod den 12–26 februari. E-tjänsten är tillgänglig från den 12 februari.
  • För elever som ska börja årskurs 5, 6, 8 eller 9 lämnas önskemål om skola när e-tjänsten för byte av skola öppnas 2 april, första sökperioden är 2–15 april. E-tjänsten är tillgänglig från den 2 april.
  • Om vårdnadshavare önskar plats på en fristående skola ska kontakt tas direkt med den aktuella skolan. Anmälan ska sedan göras till PPE när elev har fått plats på en fristående skola, se: www.umea.se/skolplikt

Beslut om ny skolplacering till kommunal skola höstterminen 2024 meddelas:

  • Tidigast mitten av mars för elever som ska börja årskurs 7.
  • Tidigast mitten av april för elever som ska börja övriga årskurser.

Övergång mellan nuvarande skola och ny kommunal skola

Umeå kommuns utbildningsförvaltning är mycket angelägen om att de elever som lämnar Pops Academy ska få en bra övergång samt ett bra mottagande på den nya skolan. Det är därför angeläget att överföring av information mellan Pops Academy och den nya skolan genomförs innan eleven börjar på sin nya skola höstterminen 2024.

I maj och juni månad genomförs överföring mellan Pops Academy och elevens nya skola avseende uppgifter som är relevanta för att underlätta för elevens fortsatta skolgång.

Elever och vårdnadshavare som önskar träffa personal och rektor på sin nya skola kommer att få möjlighet att göra det före sommarlovet för att bekanta sig med den nya skolmiljön.

Sidan publicerades