Beslut om skolplacering klart inför skolstart i höst

Torsdag 21 mars får vårdnadshavare till cirka 3 000 elever beslut om skolplacering i förskoleklass och årskurs 7 på kommunal skola. Nästan alla som önskat kommunal skola har fått sina förstahandsönskemål uppfyllda.

Av de som önskat kommunal skola i årskurs 7 har 98,5 procent fått sitt förstahandsönskemål. Antalet 13-åringar är något fler än föregående år. Det är cirka 100 elever fler som sökt och fått plats i någon kommunal skola. De kommunala skolor som har flest sökande är den nya Carlslundsskolan, Grubbeskolan, Maja Beskowskolan och Tegs centralskola.

De flesta har fått sitt förstahandsönskemål inför förskoleklass

93 procent av 6-åringarna har fått skolplacering på kommunal skola till förskoleklass. Av dessa har 96,5 procent fått sitt förstahandsönskemål.

Det är ungefär lika många 6-åringar som ska börja förskoleklass nu som föregående år. Efter genomförd skolplacering till förskoleklass höstterminen 2024 finns det för närvarande inga lediga elevplatser i nio kommunala skolor. 

– Det är glädjande att Umeå kommun kan uppfylla nästan alla vårdnadshavares önskemål om skola. De skolor som har fyllt sina tillgängliga platser i förskoleklass är Backens skola, Böleängsskolan, Hagaskolan, Kasamarks skola, Linblommans skola, Mariebergsskolan, Röbäcks skola, Sjöfruskolan och Sofiehemskolan, säger Eva-Lotta Markström, administrativ chef på Pedagogiska placeringsenheten.

Vårdnadshavare som önskar byta skolplacering kan skicka en bytesansökan via kommunens e-tjänst. Det gäller även de som flyttar till eller inom kommunen. Beslut om skolplacering kan ske ända fram till skolstart, exempelvis på grund av flytt eller byten av skola. Lediga platser fördelas då enligt kommunens urvalsregler.

Att göra efter placeringsbeslut 

När vårdnadshavare fått sitt placeringsbeslut är det dags att ansöka eller säga upp fritidshemsplats, ansöka om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende eller ansöka om modersmålsundervisning inför skolstart.

– Alla dessa förberedelser underlättar skolans fortsatta planering av bemanning, klassindelningar, scheman och annat som ska vara klart innan sommaren, säger Eva-Lotta Markström.

Kontakt

Om du har frågor om skolplaceringsbeslutet, kontakta:

Pedagogiska placeringsenheten
090-16 66 50
ppeskola@umea.se

Sidan publicerades