Lärlingsutbildning Måltidsbiträde Umevux

Umevux startar f rom 2/9 - 2024 lärlingsutbildning Måltidsbiträde. Utbildningen är heltid och pågår fram till 21/3 2025. Lärlingsutbildningen motsvarar 70% arbetsplatsförlagt lärande och 30% teoretiska studier på Vasaskolan. Utbildningen är CSN berättigad. Språkkrav: Avslutad Sfi C eller motsvarande bedömning.

Ni kan ansöka till kursen fram till fredag den 2 augusti.

Kontakt

Om du har frågor om utbildningen kan du mejla till

Anton Lygren
Koordinator
anton.lygren@umea.se
090 - 16 41 50

Sidan publicerades