Förskolan Teleskopet på Tavleliden

Tavleliden har fått en ny förskola i två plan med sex avdelningar totalt som fått namnet Förskolan Teleskopet.

Förskolan möter dagens krav på moderna lokaler och har bland annat ett eget kök och en anpassad gård som inbjuder till lek och lärande.

Förskolan ska stod klar årskiftet 2019/2020.

Sidan publicerades www.umea.se/forskolatavleliden