Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Varför platsmarknadsföring?


Globaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har lett till en ökad konkurrens för alla platser. I dag tävlar Umeå mot hela världen när vi ska locka till oss nya invånare, studenter och företag som är viktiga för stadens tillväxt — en tillväxt som ligger till grund för ett gott samhälle.

Hur vi marknadsför oss som plats kommer att ha en central betydelse för vår framtida utveckling. De platser som är aktiva och bäst kan kommunicera sina konkurrensfördelar sitter i förarsätet. De som är tysta och inte handlar kommer att hamna på efterkälken.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag