10 miljoner till Umeås omställning

Umeå får ytterligare 10 miljoner för att få fart på klimatomställningen. För pengarna ska flera aktörer i Umeå arbeta med att öka människors delaktighet och stärka samverkan mellan näringslivet, civilsamhället, forskningen och andra offentliga aktörer i Umeå.

Illustration föreställande tre personer som ser glada ut. Ovanför dem visas en glödlampa. Mellan glödlampan och personerna går snirkliga linjer som kopplar dem samman.

Fler ska ges möjlighet att vara med och forma Umeås klimatomställning.

För ungefär två år sedan satte kommunen nya miljömål och ett av dem var att hela Umeå skulle vara klimatneutralt till 2040, fem år före resten av Sverige. Sedan dess har Umeå kommun, tillsammans med bland annat Umeå universitet och Umeå energi arbetat med att formulera en färdplan för Umeås klimatomställning. Det är en färdplan som tar ett grepp om de största klimatutmaningarna i Umeå och som man nu ska jobba för att få fler aktörer att ansluta till.

– Många gör redan mycket inom sina egna organisationer, näringslivet gör stora investeringar, och det är fantastiskt, men vi måste också göra saker tillsammans. En del frågor löser vi helt enkelt bäst med förenade krafter, säger utvecklingsstrategen Annika Myrén, Umeå kommun

Flera perspektiv

Ett sådant exempel är förändringen av resvanor. Här behövs många olika perspektiv och insatser. Forskningen bidrar med viktig kunskap. Kommunen kan planera stadens utveckling så att det blir enklare att resa med cykel och kollektivtrafik, eller kanske inte resa alls. Samtidigt kan arbetsgivare skapa bättre förutsättningar för sina anställda genom att till exempel hålla med väderskydd och duschmöjligheter eller erbjuda möjlighet att arbeta flexibelt och nära hemmet.

De kommunala bolagen byter bussarnas bränslen och ställer om till hållbar elproduktion. Och Umeås entreprenörer och innovatörer utvecklar tjänster och affärsmodeller, till exempel reparationsservice eller bilpooler.

– Och sen har vi alla människor som ska förändra sina resvanor. De måste få större utrymme att bidra med sina perspektiv. Alla vi som lever våra liv här i Umeå sitter ju på så många värdefulla erfarenheter och idéer som måste få större plats. Det är ett viktigt mål för oss nu, säger Annika Myrén.

Ska ”göra” klimatomställning

En annan partner i arbetet är Coompanion, som stöttar entreprenörer med affärsidéer som möter olika samhällsutmaningar. I den här satsningen ska Coompanion hjälpa till att utveckla nya möjligheter för människor och organisationer att bidra med innovationer och bli mer delaktiga klimatomställningen.

– Vi vill organisera människor och lokala initiativ till att inte bara prata om utan också ”göra” klimatomställning. Vi hoppas att vi kan bidra till nya samverkansformer där vi förenar de sociala med de ekologiska aspekterna av hållbar utveckling, säger Jonas Lundh, projektchef på Coompanion Västerbotten.

Under de kommande tre åren ska Umeå kommun, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsinstitutet RISE, Coompanion och Umeå Energi, arbeta för att organisera samverkan mellan olika aktörer i Umeå och få fler att ansluta till klimatfärdplanen som man just nu lägger sista handen vid.

– Vi har bara börjat resan mot ett klimatneutralt Umeå. Det här tillskottet är viktigt för att ge oss kraft att fortsätta och få upp farten. Det är nu det avgörs om vi ska klara målen i Parisavtalet och här lokalt i Umeå. Utsläppen måste börja gå nedåt kraftigt, säger Annika Myrén.

Förbereder för EU:s stora satsning

Arbetet i Umeå hänger också samman med en nationell satsning där nio svenska städer har skrivit under Klimatkontrakt 2030 med fyra myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Klimatkontraktet är ett sätt för Umeå att förbereda sig för EU-kommissionens stora satsning på 100 klimatneutrala städer i Europa till 2030 där Umeå har chans att bli en av två till tre svenska städer som får ta del av satsningen.

Sidan publicerades