Anmäl dig till Umebrå Forum

Umebrå Forum är en mötesplats som Umeå kommun arrangerar två gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Under Umebrå Form får du ta del av de medverkande organisationernas kunskap och erfarenheter som ger input till polis, kommun och region. För att vi bättre kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå. Temat för höstens Umebrå Forum är Tillsammans för ett tryggare Umeå och du väljer om du vill delta digitalt eller på plats på Umeå Folkets hus.

När?

Onsdag 20 oktober, klockan 8.30–12.00

Var?

Digitalt eller på Umeå Folkets hus

Anmälan

(Anmälan var öppen till 17 oktober)

Sidan publicerades