Stolar, skrivbord utomhus tillsammans med personal från Bostaden och många besökare.

Umeåborna visade stort intresse under Bostadens Återbruksdag på Pedagoggränd, Ålidhem, i november 2021. Foto: Katarina Lundberg.

Bostaden arbetar för ett bättre Umeå

Det kommunala bostadsbolaget Bostaden arbetar för ett bättre, mer hållbart Umeå genom allt från minskad miljöpåverkan till trygghet och gemenskap. Bostadens hållbarhetsstrateg påminner oss om att vi i Umeå gör hållbara val varje dag.

Hållbarhet brukar beskrivas i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. Begreppet används så ofta att det ibland kan kännas slitet. Men hållbarhetsarbete är något som många Umeåbor gör i vardagen, utan att kanske ens tänka på det. Hållbarhet är allt från att hälsa på grannen och återbruka saker, till att dammsuga och att bara köra diskmaskinen när den är full. För Bostaden är hållbarhet något som naturligt ska prägla hela verksamheten och finnas med i allt de gör.

– Umeåbornas insatser i vardagen är avgörande för att bygga en mer hållbar stad.

Bostadens hållbarhetsstrateg Johanne Lindgren.

Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg.

Ökad trygghet i ett inkluderande samhälle

För Bostaden handlar den sociala hållbarheten om att företaget ska vara delaktigt i att bygga och underhålla ett fungerande samhälle där alla är lika värda och där alla ska erbjudas samma möjligheter och trygghet.

– I alla våra bostadsområden genomför vi trygghetsvandringar där vi tillsammans med våra hyresgäster kan identifiera områden eller miljöer som känns otrygga. Det kan handla om bättre belysning i källarutrymmen eller farthinder på innergårdar. Som boende kan man bidra till social hållbarhet genom att se sina grannar. Att hälsa på dem till exempel, säger Johanne Lindgren.

Bostaden jobbar förebyggande tillsammans med Umebrå, polisen och socialtjänsten för att motverka otrygghet och utanförskap. Till exempel med den ideella föreningen Huskurage, som har målsättningen att minska våldet i nära relationer.

– Hållbarhetsarbetet hos Bostaden handlar också om att sponsra och stötta föreningar som kan ge ett mervärde till Umeåborna, säger Johanne Lindgren.

Att flytta till ett nytt land innebär inte bara ett nytt språk, ett nytt socialt sammanhang och en ny kultur – det innebär även en ny natur. Och för att fler ska våga sig ut i skogen och känna sig hemma i Umeå anordnar Umeå Orienteringsklubb, med stöd av Bostaden, skogsturer för elever från SFI.

Hållbarhet i vardagen

Hållbarhetsarbete är något som många Umeåbor gör i vardagen, utan att kanske ens tänka på det. Att vara uppmärksam och säga hej till dina grannar är en del av den sociala hållbarheten. Och den som exempelvis dammsuger i stället för att våttorka bort dammet gör en viktig miljöinsats.

– Då minskar du mängden farliga kemikalier som kan följa med ut i vattnet, berättar Johanne Lindgren.

Bostaden satsar också på återbruk i renoveringsprojekt. Ett exempel är studentkorridorer på Pedagoggränd som byggts om till små lägenheter. Rummen var sedan 1966 möblerade med möbler från Berglunds snickeri i Burträsk. Det var många Umeåbor som var intresserade av möblerna när Bostaden skänkte bort dem under hösten 2021.

– I en tid när 60-talsmöbler är bland det hetaste som finns på marknaden känns det verkligen superkul att möblerna fick nya hem på andra platser i Umeå, säger Johanne Lindgren som dessutom berättar att det på Bostadens webb finns flera tips kring hur man klär om befintliga möbler.

Hållbara hem för alla

Bostaden startade 1953 och är sedan 1995 ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. Det som på fyrtiotalet sammanfattades som ”goda hem åt alla” har blivit visionen om ”hållbara hem för alla”.

– Allt hänger ihop. Vi på Bostaden vill rikta ett stort tack till alla Umeåbor som är med och gör Umeå bättre. Det kan handla om allt från att engagera sig i en förening till att forska om viktiga frågor på universitetet. Tillsammans bidrar vi alla för att Umeå ska bli en ännu bättre plats att leva på, säger Jerker Eriksson, vd för Bostaden.

Sidan publicerades