Man och kvinna talar inför ungdomar.

Seth Åberg, processledare, Umebrå, och Cecilia Holm, bild- och medielärare Midgårdsskolan, vid presentationen av elevernas informationskampanjer.

Elevarbeten kring missbruk och beroende

Många unga växer upp i en vardag där missbruk och beroende förekommer. För att engagera och belysa problemet fick elever i årskurs två på estetiska programmet Estetik och media vid Midgårdsskolan i uppdrag att skapa förslag till informationskampanjer på temat. Nu blir elevernas arbeten utställning hos Västerbottens museum.

I ett samarbete mellan Umebrå, Umeå kommuns drog- och brottsförebyggande verksamhet, och Midgårdsskolan, fick elever i årskurs två vid Midgårdsskolans Estetiska program Estetik och media i uppdrag att skapa informationskampanjer kring missbruk och beroende. Syftet med kampanjerna var att skydda unga från drogernas konsekvenser. Arbetet har eleverna gjort inom ramen för kursen Medier, samhälle och kommunikation, och i samarbete med kursen Naturkunskap 1b. Umebrå arbetar med drog- och brottsförebyggande i kommunen och gav uppdraget till gymnasieeleverna i samverkan med Polisen Umeå, Junis Umeå, elevhälsan, preventionsenheten och socialtjänsten.

Vernissage 7 december 17.00

Elevernas grupparbeten har resulterat i en utställning Missbruk och beroende – Informationskampanjer av gymnasieelever. Den ställs ut hos Västerbottens museum och finns att se under tiden 7–14 december 2022.

Intern tävling

För att engagera gymnasieeleverna ytterligare lades ett tävlingsmoment in. Och efter en presentation av alla arbeten utsågs en vinnare av kampanjtävlingen. Juryn bestod av representanter från Midgårdsskolan, Umebrå, polisen, elevhälsan, Umeå kommuns fältgrupp med flera. Mia Han, kommunikatör för Umebrå fanns också med i juryn, för att bedöma det grafiska uttrycket och tycker det var svårt att utse bara en vinnare.

Eleverna är verkligen duktiga, och vilka är bäst lämpade att ge råd kring hur vi ska nå unga, om inte de unga själva.

Efter utställningen hos Västerbottens museum, kommer alla parterna att utvärdera samarbetet och titta på möjligheter att eventuellt ta något av kampanjförslagen vidare och genomföra den i Umeå.

Sidan publicerades