Skärmdump från klimatorientering.se.

Foto: Fredrik Larsson

Extra många miljöskjutsar till föreningar i år

Årets miljöskjutsar delas ut till sex ideella föreningar som alla på olika sätt vill genomföra insatser som stärker arbetet med ett klimatneutralt Umeå. Bredden på miljö- och hållbarhetsprojekten som föreningarna får stöd för att genomföra är stor, men de är alla konkreta och handlingsinriktade.

Det är femte året i rad som miljöskjutsar delas ut i Umeå kommun. För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå finns särskilt fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Under våren 2021 har tio ansökningar kommit in och av dem har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutat att tilldela följande sex föreningar stödet om 20 021 kronor:

Ersboda Folkets Hus Förening får en miljöskjuts för sitt projekt som handlar om hållbar och naturnära mat. De planerar bland annat att köpa in pallkragar och arrangera odlingsdagar. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.

Kultur & Människa får en miljöskjuts för att arrangera ”Hållbarhetstorsdagar” om skogen, klimatet och barnbarnen. Projektet bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar.

Sävar IK får en miljöskjuts för att arrangera bytardag, informera om samåkning och för inköp av kärl för avfallssortering.Projektet bidrar till att sprida kunskap om hållbar konsumtion, hållbart resande och uppmuntra till rätt avfallssortering.

KFUM Umeå fåren miljöskjuts för sitt projekt ”Segling Nydala 2021” som innebär att byta ut en gammal dieselmotor mot elmotor. Projektet bidrar till mindre utsläpp och buller vid seglingsaktiviteter.

Vän i Umeå får en miljöskjuts för projektetHållbar cykling”, som handlar om att ordna en cykelskola för nyanlända där det också ingår att lära sig laga cyklar. Projektet bidrar till inkludering och hållbart resande.

Studiefrämjandet Västerbotten får en miljöskjuts för projektet ”Stadsodlingen, Odontologstråket”. Det handlar om inköp av pallkragar, material för odling och att arrangera en odlingsdag. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.

Sidan publicerades