Visualisering av interiör i Hus K.

Skiss: Ahrbom & Partner.

Flexibla lokaler för ökad användning

Akademiska Hus satsar 272 miljoner kronor i en ny byggnad på Campus Umeå. Byggnaden, som just nu går under namnet Hus K, ska möta Umeå universitets behov av lokaler för undervisning, tentamen och kontor. Med sin strategiska och centrala placering mitt på campus ska Hus K bli områdets framtida knutpunkt.

– En viktig fråga i bygget handlar om att kunna använda lokalerna till andra verksamheter under de perioder då behovet av tentamenslokaler är lågt. Vi vill öka nyttjandegraden av lokalerna och därmed minska vår klimatpåverkan, säger Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet.

Sidan publicerades