Första eldrivna timmerbilen för 80 ton testas i Umeå

Det går att köra längre sträckor med tunga, eldrivna transporter. Det bevisar Scania och SCA med ett nytt helt eldrivet fordon med en totalvikt på upp till 80 ton.

Den eldrivna lastbilen testkör timmer mellan SCA:s virkesterminal i Gimonäs och SCA:s pappersbruk i Obbola.

SCA och Scania utvecklar den första eldrivna timmerbilen med en teknisk kapacitet om upp till 80 ton totalvikt. El-lastbilen kommer att transportera timmer i Umeå, mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå, redan under 2022.

Elektrifiering viktig

För SCA, Europas största privata skogsägare och tillverkare av sågade trävaror, förpackningsmaterial och pappersmassa, är elektrifiering av transportflöden på väg en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan. SCA transporterar varje år cirka 8,5 miljoner kubikmeter virke från skog till industri. Virkestransporterna omfattar 265 timmerbilar i samarbete med 87 åkerier.

55 000 kg koldioxid för en lastbil

– Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. Eldrivna virkestransporter kommer att vara ett viktigt bidrag till SCAs hållbarhetsarbete där vi är en del av lösningen för en fossilfri värld. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år, säger SCAs hållbarhetschef Hans Djurberg.

Sidan publicerades