Umeå syns genom kikare.

Framtidens klimatsmarta innovationsplats får förlängt stöd

Det förlängda stödet innebär att North Sweden Cleantech får 400 000 kronor under 2023. Därmed kan North Sweden Cleantech fortsatt bidra till arbetet med Umeås klimatfärdplan 2030.

– Det här är ett viktigt projekt eftersom det bidrar till att minska klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp i Umeå kommun. En förlängning av projektet gör att ännu fler företag får stöd för att introducera nya produkter på marknaden och att arbeta med hållbarhet som hävstång, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Om projektet

North Sweden Cleantech är en innovations-och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Projektet Framtidens klimatsmarta innovationsplats har de senaste åren utvecklats till ett starkt partnerskap där Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik stärker sina positioner inom områdena bioekonomi, energi och smarta hållbara städer. Partnerskapet kopplar också tydligt till samarbetet med energiklustret i Vasa/Österbotten.

Bidrar till Umeås klimatfärdplan

Beslutet att ge utökat stöd till projektet väntas bidra till att små och medelstora företag i Umeå fortsatt får stöd i sitt kommersialiseringsarbete, vilket kan komma att på sikt, ge fler arbetstillfällen. Företagen utvecklar lösningar på klimatutmaningar och projektet kan på så sätt även bidra till pågående arbete med klimatfärdplan 2030.

Det förlängda stödet förväntas leda till:

  • utveckling av bransch-och innovationskluster och testbäddar inom bioraffinaderi, trädbränslen, elektrifiering inklusive elflyg och e-mobilitet, vätgas, vindkraft samt till andra industrikluster kopplade till den hållbara och framtida cirkulära industriutveckling som sker i Norra Sverige. Det inbegriper utökat samarbete med akademin.
  • genomförande av fysiska och digitala konferenser och möten inom de prioriterade områdena bioekonomi, energi och smarta, hållbara städer.
  • stöd till utveckling av gröna innovationer för start up-företag och SMF och stöd för utveckling av samarbeten och affärer mellan små och medelstora företag och nya hållbara industrietableringar och investeringar.
  • stöd till utvecklade internationella innovationssamarbeten och innovationsbesök.
  • stöd till kommunikation avseende hållbara företag och gröna innovationer i syfte att marknadsföra dem som en del av framtidens klimatsmarta innovationsplats.
Sidan publicerades