Kollage av mottagarna av 2021 års utmärkelse Goda exempel..

Funktionshinderrådets Goda exempel i år är Åke Svantesson; Kvinnohistoriskt museum, här representerade av Maria Hedberg och Eli Lindén; samt Johan Lagrelius, BioFuel Region.

Funktionshinderrådet gratulerar årets Goda exempel!

Umeå kommuns funktionshinderråd delar varje år ut utmärkelsen Goda exempel till tre olika verksamhetsområden; ideell sektor i Umeå, Umeås näringsliv och kommunal verksamhet inklusive Umeå kommunbolag..

Med utmärkelsen Goda exempel vill funktionshinderrådet uppmuntra till ett Umeå där alla får ta del av och bidra till social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbar tillväxt. Ett förändringsarbete som på något sätt förbättrar för personer oavsett funktionsförmåga.

2021 års Goda exempel

Under Temarådet fredag 26 november avslöjades årets mottagare av utmärkelsen. Mottagarna uppmärksammades med blommor och diplom i stadshuset av kommunens tillgänglighetsstrateg.

Ideell sektor

Årets Goda exempel för ideellt arbete går till Åke Svantesson med motiveringen:

”Åke är en engagerad förespråkare för cykelsporten och hans intresse för paracyklar ledde till ett samarbete med parasporten. När fritidshjälpmedlen behöver underhållas kommer Åkes tekniska färdigheter väl till pass.

Förutom sin anställning är Åkes ideella insatser såväl inom Obbola IK som parasporten viktiga att betona. Han är delaktig i prova-på-aktiviteter/event som görs inom paraverksamheten i Umeå och regionen. Han drivs av idéer för att nå fler och utveckla verksamheten. Senaste projekt är fysisk aktivitet på äldreboenden.

Ett "skötebarn" är SCA Multiarena i Obbola som har många olika aktiviteter, alla i syfte att stimulera till fysisk aktivitet för ung och gammal. Åkes mål är att anläggningen ska utvecklas och vara tillgänglig för så många som möjligt.”

Kommunal verksamhet

Årets Goda exempel för kommunal verksamhet går till Kvinnohistoriskt museum med motiveringen:

”Med ett tydligt normkreativt, normkritiskt och normnyfiket arbetssätt tar museet sig an tillgänglighetsarbetet.

Eli Lindén, projektledare på Kvinnohistoriska museet är den som tagit initiativ till att starta referensgrupp med deltagare som har egna erfarenheter av vad tillgänglighet kan innebära.

Många anser att det är svårt att arbeta med tillgänglighet och visst är det många parametrar att ta hänsyn till. Men kvinnohistoriskt museum ser fördelarna och sprider sitt arbetssätt till andra museer. Tack vare tillgänglighetsarbetet kan fler besökare uppleva och ta del av utställningarnas innehåll.”

Näringsliv

Årets Goda exempel för Umeås näringsliv går till Johan Lagrelius, BioFuel Region, med motiveringen:

”Johan Lagrelius har som drivande motor och koordinator samlat och engagerat personer från vitt skilda samhällssektorer och professioner till ett nätverk i frågan om tillgänglighet till laddstationer för fordon.

Med sin lyhördhet, idérikedom och problemlösningsförmåga har Johans samarbeten bland annat lett till byggande av tillgängliga laddstationer, skärpta myndighetsföreskrifter och instruktioner för hur tillgängliga laddstationer bör utformas.

Johan har bokstavligen satt frågan om otillräcklig tillgänglighet till laddstationer på kartan i Sverige, Skandinavien och inom Europa.”

Kontakt

Har du frågor om utmärkelsen Goda exempel eller om Funktionshinderrådet är du välkommen att kontakta Umeå kommuns tillgänglighetsstrateg.

Elisabeth Nilsson
tillgänglighetsstrateg
Övergripande planering
Umeå kommun
Telefon: 090-16 16 04
Mejl: elisabeth.nilsson.2@umea.se

Sidan publicerades