Skärmdump från klimatorientering.se.

Hur klimatsmart är Umeå?

Tar du cykeln till jobbet? Väljer vegetariskt till lunch? Vi ville veta mer om Umeåbons konsumtionsvanor och klimatpåverkan från dem. Se vad som orsakar de största utsläppen och hur olika delar av Umeå skiljer sig åt.

Våren 2018 frågade Umeå kommun drygt 4 000 Umeåbor om hur de konsumerar mat, kläder, resor, elektronik och mycket annat. Målet var att lära oss mer om hur vårt klimatavtryck faktiskt ser ut här i Umeå, och om det finns några tydliga skillnader. Vi har lärt oss mer och vill dela med oss av resultatet även till er, därför skapades klimatorienteringen.

Sidan publicerades