Hur mår tonåringarna i Umeå kommun?

Vartannat år genomför Umeå kommun en enkätundersökning bland Umeås unga. Enkäten vänder sig till ungdomar i högstadiet och gymnasiet, 13–18 år. I den senaste undersökningen deltog 6 148 ungdomar, och nu kan du ta del av resultatet av undersökningen Unga 20 genom digitala föreläsningar.

Torsdag 30 september sänder vi Unga 20 live. Intressanta föredrag och samtal kring resultaten av enkätundersökningen Unga 20.

Välkommen till en eftermiddag om Umeås unga!

Sidan publicerades