Vy över Kulturväven och kajen i centrala Umeå, med texten: Tillsammans för en tryggare stad. Umebrå Forum 20 oktober. Safe the date!

Tillsammans för en tryggare stad - Umebrå Forum 20 oktober. Safe the date!

Hur skapar vi en tryggare stad tillsammans?

Du är välkommen till höstens Umebrå forum, som ordnas av Visit Umeå och Umebrå. Forumet fokuserar på platssamverkan – hur näringslivet och kommunen kan skapa en tryggare stad tillsammans.

Umebrå forum
Onsdag 20 oktober, klockan 08.30-12.00

Umeå Folkets Hus, Studion

Programmet för forumet släpps efter sommaren. Då kommer du att kunna boka din plats. Men spara datumet redan nu så du inte missar ett tillfälle att ta del av arbetet vi gör tillsammans för en tryggare stad.

Umebrå forum är en mötesplats som Umebrå arrangerar två gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 16 25
kerstin.rorsch@umea.se

Elin Jonsson
centrumledare
Visit Umeå
070-699 06 27
elin.jonsson@visitumea.se

Sidan publicerades