Logotyp för Bry dig-kampanjen.

Kampanj mot våld och tidiga tecken på kontroll och hot

Nu startar kampanjen brydig.nu som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Centrum mot våld Umeå och Centrum mot våld Skellefteå.

Brydig.nu – våld startar alltid med kontroll

Kampanjen uppmanar till engagemang, öppnar för dialog och visar att det går att göra skillnad genom att agera vid tidiga tecken på kontroll och hot.

Kampanjen består av filmer, affischer och en informationssida. Länk till annan webbplats. (1177.se). Där kan du läsa om tecken på att en person i din närhet kanske utsätter sin partner eller någon annan för kontroll och våld, eller själv blir utsatt. Där finns också kontaktinformation för att få hjälp och stöd.

Sidan publicerades