Bild

Ändra bildtexten genom att dubbelklicka på bilden och välja fliken texter. Glöm inte att lägg till alt-texten (om bilden är informationsbärande).

Klimat, miljö och hållbarhet

I Umeå kommun har vi länge arbetat för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Det övergripandet målet är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet, med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050.

Kommunens miljöstrategiska arbete handlar om att sätta miljö på kartan i Umeå kommun. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till invånare.

Det strategiska arbetet för en bättre miljö ska göra det enkelt för Umeåborna att leva mer hållbart.

Internt handlar arbetet om hur vi ställer miljökrav i de varor och tjänster kommunen upphandlar samt hur staden planeras. Det handlar också om att stötta kommunens egna verksamheter så att de får in miljöfrågorna i den dagliga verksamheten.

Sidan publicerades