Anjan Rao Puttige visar upp sin tryckta avhandling.

Anjan Rao Puttige har utfört sitt arbete inom ramen för Företagsforskarskolan, Umeå universitet.

NUS kan sänka kostnaden för energi och minska koldioxidutsläppen

Norrlands universitetssjukhus NUS har möjlighet att sänka sin energikostnad med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen me 92 ton. Det visar Anjan Rao Puttige i sin avhandling vid Umeå universitet.

Anjan Rao Puttige har utfört sitt arbete på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik och inom ramen för Företagsforskarskolan. Extern part är Umeå Energi AB.

– Mina resultat kan bidra till att Umeå Energi kan få ett bättre samarbete med fastighetsägare när värme och kyla ska tillhandahållas, säger Anjan Rao Puttige.

Norrlands universitetssjukhus användes som fallstudie i avhandlingsarbetet. Värme- och kylsystemet på Norrlands universitetssjukhus innefattar en stor bergvärmepump och fjärrvärme- och kylnät. Avhandlingen syftade till att bestämma hur bergvärmepumpen ska kunna styras så att kostnaden för att tillhandahålla uppvärmning och kyla till byggnaderna minimeras.

Sidan publicerades