Visualisering av en ankomsthall med programmet för Business Arena på stor tavla.

På den digitala konferensen Business Arena Norr 2021 presenterade Umeå kommun insatser och ambitioner för cirkulär ekonomi.

Plats för hållbar business i Umeå

Ska man som företag arbeta med cirkulär ekonomi så är Umeå en bra plats att vara verksam på. Det var ett viktigt budskap när Liv Öberg, projektledare för cirkulär ekonomi vid Umeå kommun, presenterade kommunens insatser och ambitioner på området vid seminariet "Hållbar business är bra business", under konferensen Business Arena.

Vad var syftet med seminariet?

– Att diskutera vägar framåt för hållbarhet utifrån Mattias Klums arbete världen över med att dokumentera och fotografera klimatförändringarnas tydliga påverkan på natur och djurliv. Mattias fantastiska bilder berörde oss och var därför en bra utgångspunkt för samtal och diskussion.

– Jag var inbjuden för att prata om Umeå kommuns arbete med cirkulär ekonomi, jämställdhet och social hållbarhet. Just nu är jag involverad i omvandlingen av gallerian MVG i Umeå till en cirkulär galleria, och arbetet för att skapa en återvinningscentral för byggmaterial och cirkulär upphandling.

Vilka medverkade?

– Det var en stor blandning människor, men bland annat nyckelpersoner från Vattenfall, Balticgruppen, Riksbyggen, Sweco och Diös, men även från kommunsektorn. Journalisten Annika Dopping var moderator för seminariet.

Vad berättade du?

– Att Umeå inte bara har ambitiösa mål, att bli en klimatneutral stad 2030, utan också konkreta exempel på hur en stad kan arbeta med hållbarhet i stadsutveckling. Tomtebo strand, Lev-tunneln och Östra station är tre exempel där hållbarhetsutmaningar har varit tydliga utgångspunkter för designprocesser.

– Umeå växer snabbt och ska bygga många nya bostäder och stadsdelar. Hållbarhet och cirkularitet är absolut centrala delar om vi ska klara klimatutmaningen. Cirkulär ekonomi sätter fingret på våra befintliga resurser, giftfria miljöer och värdet av återbruk.

Hur ser det ut internationellt?

– Umeå får mycket uppmärksamhet internationellt, och det kopplar både an till starka samarbeten med internationella aktörer som OECD och Ellen MacArthur Foundation. Umeås storlek är den mest vanliga i EU och därför är Umeås lösningar och konkreta exempel intressanta för många andra europeiska städer och organisationer. Umeå är också en stad som har ett gott rykte om sig att vara ung, progressiv och öppen, och en stad som värderar samarbete högt.

Kontakt

Liv Öberg
utvecklingsstrateg, projektledare cirkulär ekonomi
070-611 18 40
liv.oberg@umea.se

Sidan publicerades