Nina Lovering och Lucas Lundberg i stadshuset.

Nina Lovering och Lucas Lundberg, projektanställda hos Umeå kommun under sommaren.

Projektstudenter arbetar fram koncept för delningstjänst

Efter en workshop kommunen arrangerade tillsammans med Sustenergies i april, fick Nina och Lucas, studenter vid Umeå universitet, möjligheten till en projektanställning hos oss på kommunen.

Syftet med workshopen var att få fram idéer kring hur vi som kommun skulle kunna främja en mer hållbar livsstil för våra medborgare. Nina och Lucas arbetade under sommaren vidare med några av de förslag som framkom under workshopen. Nu har studenterna gjort sin sista dag och presenterat sitt arbete.

Arbetat med två förslag under sommaren

Under sin tid hos kommunen på avdelningen för övergripande planering, och inom ramen för projektet Den koldioxidsnåla platsen, har Nina Lovering och Lucas Lundberg arbetat med två separata förslag för att främja en mer hållbar livsstil hos umeåborna: en delningstjänst och en metodhandbok för kommunen som kan göra det lättare att hjälpa Umeås medborgare att agera mer hållbart.

Verktygspool

Nina och Lucas utvecklade en modell för hur Umeå kommun och privata aktörer kan underlätta för Umeåbor att dela på verktyg i stället för att äga egna. De tänkte i första hand på studenter som kan ha en ansträngd ekonomi och dåligt med utrymme. En enkätundersökning gjordes och det visade sig att de allra flesta som svarade på enkäten var positiva till en verktygspool. Nina och Lucas var i kontakt flera lokala bostadsbolag för att bolla idén. Även här fick de positiva återkopplingar, men förstod att de behövde komma med en färdig modell för att underlätta för en hyresvärd att starta upp en sådan tjänst.

Nina och Lucas presenterade en färdig lösning där en hyresvärd är ansvarig, hyresgästen i behov av ett verktyg bokar och betalar via en app i sin mobiltelefon, och hämtar och lämnar i ett säkerhetsskåp i sitt närområde. Flera bostadsbolag som blivit kontaktade tittar just nu över möjligheterna för att förverkliga en verktygspool i något bostadsområde, då främst i något av sina studentområden.

-Som student kan det kännas onödigt att köpa en borrmaskin eller andra handverktyg för att bara hänga upp ett par tavlor och en lampa. Vi tror att en verktygspool i ett studentområde skulle kunna vara mycket uppskattat, både för ekonomi, platsbrist och framförallt för att minska konsumtionen, säger Lucas Lundberg.

En handbok för kommunen

Under sommaren tittade Nina och Lucas också på nudging som metod för beteendeförändring. Nudging är en metod som innebär att putta individen att göra kloka val som både individen och samhället tjänar på. Våra sommarstudenter vill främja kommunens användning av metoden, för att på ett vänligt sätt möjlig­göra en mer hållbar livsstil för invånarna i Umeå, och därmed ett mer hållbart Umeå. Lucas och Nina skapade därför en handbok för nudging som ska kunna hjälpa kommunen att vänligt puffa våra med­borgare i en mer hållbar riktning.

-Nudging är ett vänligt sätt att underlätta en beteendeförändring hos människor. Ofta har det visat sig att humor kan hjälpa till, om den används på rätt sätt. Med handboken hoppas vi kunna hjälpa kommunen att främja en mer hållbar livsstil hos umeåborna, säger Nina Lovering.


Vad händer nu?

Modellen för verktygspool är presenterad för lokala bostadsaktörer som nu överväger möjligheterna att sjösätta den. Handboken för nudging finns tillgänglig internt för anställda i kommunen.

Lucas och Nina har tagit några veckors välförtjänt semester och just nu har de båda återupptagit studier vid Umeå universitet.

Sidan publicerades