Ruggedised: Projektet i slutfas

Hur kan vi minska städers och stadsdelars klimatpåverkan med hjälp av smart teknik? I samverkansprojektet Ruggedised arbetar Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow för utveckling av smarta, hållbara lösningar.

Samverkansprojektet RUGGEDISED, där Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow arbetar för att utveckla smarta och hållbara lösningar för europeiska städer är nu inne i sin slutfas. Projektet pågår till 2022 men alla delprojekten som genomförts i Umeå är implementerade och nu följs effekterna av åtgärderna upp. Smarta ventilationsdon, solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar, busshållplatsen vid Universum och sensorer som mäter närvaro i lärosalar och andra lokaler är några av försöken som har genomförts i Universitetsstaden.

Projektets övergripande syfte är att minska städers och stadsdelars klimatpåverkan med hjälp av smart teknik. Tre följestäder, Parma, Gdansk och Brno deltar i RUGGEDISED och tanken är att det som utvecklas i projektet ska kunna replikeras i dessa städer och städer i övriga Europa.

Umeå universitet har deltagit i flera delprojekt, bland annat Närvarostyrd energi- och fastighetsanvändning. Inom projektet har även en doktorsavhandling om energieffektivisering skrivits.

Mer information

Ta del av några resultat från RUGGEDISED på Umeå universitets webb:
Smart teknik minskar klimatpåverkan (umu.se) Länk till annan webbplats.

Kort om Ruggedised

Projekttid: 2017–2022

Budget: 40 miljoner kronor

Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.

Kontakt

Carina Aschan
projektledare
Ruggedised
carina.aschan@umea.se

Sidan publicerades