Dammen på campus Umeå universitet med skulpturen Norra skenet.

Campus, Umeå universitet.

Samarbete för ett mer hållbart campus

Umeå universitet och Akademiska Hus fokuserar tillsammans på sänkt energiförbrukning, effektivare fastighetsnyttjande och större möjlighet att resa klimatsmart. Dessutom önskar parterna en grönare och tryggare campusmiljö med inkluderande mötesplatser och lokaler som får människor att må och prestera bra.

I ett samverkansavtal mellan Umeå universitet och Akademiska Hus ingår flera strategiska områden för att uppnå ett än mer miljömässigt och socialt hållbart campus.

För att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål måste hela samhället bidra aktivt. Sedan flera år pågår en satsning att göra Umeå universitets campusområde mer hållbart och attraktivt, och tillsammans tar nu universitetet och fastighetsägaren Akademiska Hus ytterligare ett steg genom ett nytt samverkansavtal. Syftet är att parterna ska samarbeta närmare för att skapa än mer innovativa och klimatsmarta campusmiljöer, som också gynnar medarbetares och studenters inlärning, prestation och välbefinnande.

– Ökad hållbarhet och framtidsansvar är ett måste om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska nås. Även om vi som universitet har vår största positiva påverkan på en hållbar utveckling genom den utbildning och forskning vi bedriver, är vi inte trovärdiga om vi inte själva agerar för en hållbarare värld på alla plan, säger rektor Hans Adolfsson.

Kontakt

Royne Söderström
Hållbarhetssamordnare
royne.soderstrom@akademiskahus.se
Akademiska Hus

Sidan publicerades