Korridor med lägenhetsdörrar.

Hurkurage gör skillnad. Du kan göra en stor insats bara du ger dig till känna. Vetskapen om att andra har uppmärksammat vad som försiggår kan hindra ett brott.

Samarbete kring Huskurage ger resultat

Bostaden, Umebrå och Polisen i Umeå vill tillsammans förebygga och förhindra våld i nära relationer. Hos Bostaden utbildas samtliga kvartersvärdar i Huskurage. Huskurage är ett led i Bostadens arbete för att motverka våld i nära relationer – något som enligt polisen har gett dokumenterad effekt.

-Vi kan se i våra anmälningar att Bostadens information ger resultat. Flera av anmälningarna vittnar att det är just tack vare informationen som man valt att agera och anmäla, säger Mats Bäckström på Polisen Umeå.

Umebrå ansvarar för Umeås handlingsplan mot våld och samordnar arbetet tillsammans med polisen kring medborgarlöften. Ett av medborgarlöftena handlar om att öka medvetenheten hos medborgarna i Umeå kring våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.

Huskurage gör skillnad

Huskurage handlar om att tillsammans förebygga, förhindra och stoppa våld i nära relationer. Bostaden, Umebrå och Polisen är övertygade om att man tillsammans kan göra skillnad. För Bostadens del har man under året förutom information i trapphus och på webben även delat ut boken om Huskurage till samtliga hyresgäster.

-Att Bostaden valt att dela ut boken till samtliga hyresgäster är imponerande och vi hoppas att fler hyresvärdar väljer att utbilda sin personal och informera sina hyresgäster om Huskurage. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och bli fler som agerar när det finns en oro för att någon far illa i sitt hem, säger Ulrika Granskog på Umebrå.

Utbildning av personal

För att öka och hålla kunskapen om problemet uppdaterad om hur man kan tänka och agera i sin yrkesroll låter Bostaden alla sina kvartersvärdar utbilda sig i Huskurage med jämna mellanrum.

För att informera hyresgästerna sätter Bostaden upp information i alla sina trapphus om hur man ska gå till väga om man misstänker våld hos en granne. Och enligt Huskurage har anslagen effekt där de sätts upp.

Som granne kan du bidra

Ett gott grannskap kan göra stor skillnad i svåra lägen. Som granne kan du bidra, öka tryggheten och minska utsattheten i området där du bor genom att knacka på dörren, hämta hjälp, ringa polisen eller kontakta socialtjänsten.

-Vi bryr oss och vill uppmärksamma problemet med våld i nära relationer så att vi alla aktivt kan verka för att stoppa det, säger Jerker Eriksson, vd på Bostaden.

Kampanj mot våld i ungas nära relationer

Huskurage handlar i första hand om att förebygga våld i nära relationer. Våld sker också i de ungas relationer, och för att uppmärksamma ämnet drog Umebrå i ett samarbete med polisen och Midgårdsskolan igång kampanjen – Vi måste prata om VÅLDET. Elever vid Midgårdsskolan skapade en kampanjidé som Umebrå, tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Västerbotten och Nalta Media, lanserade under hösten 2021. Syftet var att göra unga uppmärksamma på vad som är en okej relation, och att uppmuntra till att söka hjälp om den inte är det.

-Att sätta fokus på frågan för att motverka killars våld mot tjejer, är en förutsättning för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger Ulrika Granskog, processledare Umebrå.

-Polisen vill att fler medborgare blir uppmärksammade på våldet, vågar säga ifrån, agera och ta ett tydligt avstånd från våldet i samhället, säger Mats Bäckström, Polisen i Umeå.

Sidan publicerades