Samarbetsprojektet RE Start Umeå beviljas 200 000 kronor per år

Under åren 2022–2023 får projektet 200 000 kronor per år från kommunen, för att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

– Många av små företag och samhällsentreprenörer har haft det tufft under coronapandemin. Medfinansiering är ett sätt för kommunen att bidra till att utvecklingen mot en cirkulär ekonomi inte avstannar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning är ett av många viktiga steg i omställningen efter pandemin och vid återhämtning av ekonomin. Projektet RE Start Umeå fokuserar på affärsutveckling och digitalisering och ska bidra till ett mer hållbart, innovativt och jämlikt näringsliv i Umeåregionen. Den primära målgruppen för projektet är små företag, en till nio anställda, och samhällsentreprenörer som vill påbörja eller öka takten i sin gröna omställning och leverera tjänster, produkter och processer på ett cirkulärt och hållbart sätt. Det kan exempelvis handla om återanvändning, reparation och delningstjänster.

I projektet ska minst 60 så kallade mikroföretag, med en till nio anställda, ges stöd. 20 befintliga företag ska ha ställt om sin affärsmodell och tio nya affärsprojekt med grön och/eller digital affärsmodell ska initieras.

Projektet blir också ett sätta att fortsätta det samarbete mellan Umeå kommun Näringsliv, Vakin, DIÖS Fastigheter AB och Coompanion, som under det senaste året gått under namnet RE Umeå och där aktörerna undersöker möjligheter att etablera en återbruksgalleria i MVG i centrala Umeå. Ökad återvinning och minskade avfallsmängder bidrar till genomförandet av Umeå kommuns avfallsplan samt dess miljö-och klimatmål.

Sidan publicerades