Svenska städer och myndigheter inspirerar Europa i klimatomställningen

Världens länder har svårt att enas kring åtgärder för att minska klimatpåverkan. I dag 8 december deklarerade Umeå och 22 andra svenska kommuner att de tillsammans går före och arbetar konkret för att nå målet: klimatneutrala och hållbara städer till 2030.

Klimatomställningen måste gå mycket snabbare för att nå FN:s mål enligt Paris-avtalet från 2015: att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader. För att kunna genomföra de genomgripande förändringar som krävs, behöver vi utforska nya sätt att arbeta, på alla nivåer i samhället.

– Naturligtvis är vägval på nationell nivå oerhört viktiga, men städerna har stora möjligheter att driva på klimatomställningen i praktiken – särskilt när vi nu jobbar tillsammans som vi gör här, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Klimatkontrakt med myndigheter

På onsdagen signerade Umeå kommun ett klimatkontrakt med fem myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I kontraktet åtar sig kommunen bland annat att samordna och driva arbetet med Umeå klimatfärdplan, ett initiativ där näringslivet, civilsamhället, akademin och det offentliga samarbetar för Umeås klimatomställning. Kommunen åtar sig också stödja industrins omställning, underlätta för hållbara transport- och logistiklösningar och etablera Umeå som ett nav för innovation kring hållbar och jämställd stadsplanering.

Klimatkontraktet är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 som startade 2019 med nio svenska städer. Umeå kommun har varit med från början.

– Vi har högt ställda klimatmål här i Umeå men för att klara dem måste vi öka omställningstakten. Med den här satsningen och klimatkontraktet får vi en samverkansform med de statliga myndigheterna, som är helt avgörande för att omställningen ska bli möjlig på lokal nivå, Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.

Lär av varandra

Många initiativ pågår över hela jorden för att hantera klimatkrisen, inte minst här i norra Sverige där stora investeringar sker på industrins omställning. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 bidrar till omställningen genom att många arbetar tillsammans och lär av varandra, och testar nya vägar. Ett exempel på detta är verktyget Klimatkontrakt 2030, som parterna i satsningen utvecklar tillsammans.

– Klimatkontraktet är en viktig länk mellan den samverkan vi utvecklar lokalt och den samverkan vi nu bygger vidare på med myndigheter och andra kommuner. Allt detta måste hänga ihop om vi ska klara av att vända utsläppskurvorna neråt, säger Hans Lindberg (S).

Brygga till EU

European Viable Cities Day den 8 december – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU:s arbete för en klimatneutral kontinent. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 delade erfarenheter och inspirerade varandra.

– Det är kort tid kvar till år 2030. Vi behöver samordna olika aktörers åtgärder för att kunna vara så effektiva som möjligt i klimatomställningen. Genom klimatkontrakten skapas en viktig arena att dela kunskaper mellan varandra, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket, som är den senaste myndigheten att ansluta till arbetet.

Under European Viable Cities Day manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter samt Viable Cities ledning.

Sidan publicerades