The gendered landscape of European cities i umeå

Hur kan arbetet för ökad jämställdhet begränsa klimatförändringarna? Och varför ska vi utmana identitet och normer för bättre mobilitet? Under två dagar i juni medverkar en rad internationellt kända talare vid konferensen The gendered landscape of European cities.

När? Torsdag 9 juni 13.15-17.00 och fredag 10 juni 9.00-12.00
Var? P5, Väven Umeå eller digitalt för anmälan efter 3 juni

Journalisten och författaren Katrine Marçal modererar den här internationella konferensen där några av de kända talarna är Eva Bernard, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Inés Sánchez de Madariaga, UN Habitat, Monica Berling, från Byggcheferna i Sverige, Virginia Dignum, professor inom social och etisk AI, och Valentina Montoya Robledo, PhD vid Harvard University.

Konferensen utforskar jämställdhet som en förutsättning för hållbar, inkluderande och framtidsorienterad stadsutveckling. I parallella sessioner behandlas ämnen som jämställdhet och klimatomställningen, jämställdhet som drivkraft för innovation, och social hållbarhet, bland annat genom lika villkor på arbetsmarknaden.

Exempel på sessioner i programmet:

  • Mother of invention: Why including women is the missing key to innovation
    (keynote av Katrine Marçal)
  • Gender, smart cities and innovation: Can a smart city be equal? (a. Virginia Dignum)
  • If men travelled like women: How can we challenge identity and norms connected to mobility? (a. Tanu Priya Uteng och Valentina Montoya Robledo)
  • The intersection between gender and climate change mitigation (bl.a. Eva Bernard)
  • Who is planning and who is being planned: Does gender equal urban planning mean planning for women? (bl.a. Inés Sánchez de Madariaga och Linda Gustafsson)
  • Gender, entrepreneurship and labour market: a gender equal labour market, a better labour market for all? (a. Monica Berling)


Programmet i sin helhet och mer information om talarna hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå en förebild för jämställdhetsarbete

Umeås långsiktiga arbete med jämställdhetsfrågor är på många sätt banbrytande och lyfts ofta fram som en förebild i både nationella och internationella sammanhang.

– Jag är helt övertygad om att i en stad där jämställdhet och social hållbarhet är seriöst adresserad på ett holistiskt sätt, där de här frågorna är integrerade i alla verksamheter i organisationen och där det finns politiker som driver frågorna högt upp på agendan, i en sådan stad finns också de goda exemplen, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

– I Umeås arbete med hållbar stadsutveckling är jämställdhet en självklar och integrerad del. Jag är stolt över att vi kan leda det här arbetet i Europa med fokus på jämställdhet i hållbar stadsutveckling. Att nu få välkomna alla till den här stora internationella konferensen känns fantastiskt roligt, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

För att delta digitalt:

Du kan anmäla dig även när konferensen pågår. Se program och anmäl dig här Länk till annan webbplats..


OM URBACT och nätverket Gendered landscape

Umeå fick 2019 EU-medel motsvarande 1,4 miljoner kronor för att ta vidare sitt banbrytande jämställdhetsarbete inom EU-programmet URBACT. Under två och ett halvt år har Umeå lett arbetet i det europeiska nätverket med titeln Gendered landscape. Städerna som ingår i nätverket är Barcelona (Spanien), Trikala (Grekland), La Rochelle (Frankrike), Panevezys (Litauen) och Celje (Slovenien).

Nätverket är ett så kallat Action Planning Network, med fokus på att förstå jämställdhet i en lokal kontext, samt utveckla och sprida metoder för att koppla jämställdhet till hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten är hur könade maktrelationer som skapar ojämställdhet tar sig uttryck i de olika städer som deltar i nätverket.

Det var första gången någonsin som en svensk stad fått uppdraget att leda ett nätverk av det här slaget och det är också första gången URBACT har ett nätverk på temat jämställdhet.

Umeå kommuns jämställdhetsarbete med fokus på ”Det könade landskapet” är mångårigt och internationellt känt. Arbetet blev 2017 utvalt som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling inom EU och det enda av de drygt 90 goda exemplen som lyfter jämställdhet som en central del av hållbar utveckling.

Kontakt

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Sidan publicerades