Isbjörn med två ungar.

Umeåforskare lyfter utmaningar i Arktis på COP26

Arktis är en extrem miljö där naturen och samhällen har anpassat sig för att klara av dessa förhållanden. Men regionen är väldigt sårbar för både infektionssjukdomar och naturkatastrofer.

Under de senaste decennierna har Arktis värmts upp mer än dubbelt så snabbt som resten av världen, vilket är ett hot mot hälsan hos människor och djur som lever i regionen. Det påverkar i hög grad vad som händer i resten av planeten genom höjda havsnivåer då isen smälter, de stora havsströmmarna kyls inte ner som tidigare och extremt väder skapas.

Diskuterar problem och lösningar

Under Förenta nationernas klimattoppmöte – COP26 – arrangeras paneldebatten “Klimatförändringar, motståndskraft och nya pandemier i Arktis”. I den kommer ledande nordiska forskare kommer att diskutera vilka effekter klimatförändringarna har på människor, djur och samhällen i Arktis och de nordiska länderna. Men även vilka lösningar som finns.

Förutom Birgitta Evengård är panellisterna Nils Christian Stenseth, professor inom ekologi och miljö vid Universitetet i Oslo och Rico Kongsager, docent inom klimatanpassning vid Københavns Professionshøjskole.

Över 70 procent av utbrott av infektionssjukdomar kommer från djurvärlden.

Sidan publicerades